30 Tel: 973 310 384

BARNIZ

BARNIZ EXTERIORES AL AGUA 750 ML BRILLAN

BARNIZ EXTERIORES AL AGUA 750 ML BRILLANTE 5396105

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 BARN0071 / 9630401
25,250€
Sin estoc
BARNIZ HIDROMAR CERA M15-5 LT.

BARNIZ HIDROMAR CERA M15-5 LT.

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0232 /
50,600€
Sin estoc
BARNIZ HIDROMAR EXT. TIX M15 S/COLOR 5LT

BARNIZ HIDROMAR EXT. TIX M15 S/COLOR 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0207 /
68,100€
BARNIZ INTEMPERIE 750 ML

BARNIZ INTEMPERIE 750 ML M14100034

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 BARN0236 / 9701917
19,260€
Sin estoc
BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO

BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO

2 productosdesde12,540€
BARNIZ INTEMPERIE SATINADO750 ML

BARNIZ INTEMPERIE SATINADO 750 ML 5396090

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 BARN0136 / 9675608
18,780€
Sin estoc
BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR

BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR

5 productosdesde13,170€
BARNIZ MAR Y MONTAÑA

BARNIZ MAR Y MONTAÑA

2 productosdesde15,820€
BARNIZ MARINO YATE

BARNIZ MARINO YATE

2 productosdesde16,210€
BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 5LT

BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0216 /
46,650€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 25LT

BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0223 /
46,650€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 2.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 2.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (1)
 • Central (2)
 BARN0211 /
25,190€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 12.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 12.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0210 /
99,000€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 1LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 1LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0217 /
16,690€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 2,5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 2,5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0225 /
16,690€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 2.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 2.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (3)
 BARN0221 /
36,570€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 12.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 12.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0220 /
139,340€
Sin estoc
BARNIZ OMAR NEOFOND 5LT

BARNIZ OMAR NEOFOND 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0222 /
48,270€
Sin estoc
BARNIZ OMAR NEOFOND 25LT

BARNIZ OMAR NEOFOND 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0224 /
48,270€
Sin estoc
BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 5LT

BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (4)
 BARN0209 /
38,970€
BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 25LT

BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (1)
 BARN0208 /
141,630€
BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 5LT

BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (3)
 BARN0213 /
41,220€
BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 25LT

BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0212 /
228,660€
BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 5LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0219 /
61,020€
BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 25LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0218 /
226,900€
Sin estoc
BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 5LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0215 /
46,510€
BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 25LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0214 /
175,110€
Sin estoc
BETUN DE JUDEA 125 ML

BETUN DE JUDEA 125 ML 5396241

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0267 / 9611571
7,430€
Sin estoc
FONDO IMPRIMACION IF-T

FONDO IMPRIMACION IF-T

2 productosdesde14,950€
LASUR DECOR MATE CAOBA 750 ML

LASUR DECOR MATE CAOBA 750 ML 5396741

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (1)
 • Central (3)
 • Optimus (0)
 XYLA0043 / 5509596
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE CASTAÑO

LASUR DECOR MATE CASTAÑO

2 productosdesde18,950€
LASUR DECOR MATE INCOLORO

LASUR DECOR MATE INCOLORO

2 productosdesde18,950€
LASUR DECOR MATE NOGAL

LASUR DECOR MATE NOGAL

2 productosdesde18,950€
LASUR DECOR MATE PALISANDR750 ML

LASUR DECOR MATE PALISANDRO 750 ML 5396774

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (1)
 • Optimus (0)
 XYLA0023 / 5511519
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE PINO

LASUR DECOR MATE PINO

3 productosdesde16,720€
LASUR DECOR MATE PINO OREG750 ML

LASUR DECOR MATE PINO OREGON 750 ML 5396782

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (1)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0019 / 5511923
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE PINO TEA 750 ML

LASUR DECOR MATE PINO TEA 750 ML 5396788

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (4)
 • Central (1)
 • Optimus (0)
 XYLA0015 / 5512327
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE ROBLE 750 ML

LASUR DECOR MATE ROBLE 750 ML 5396726

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (2)
 • Central (2)
 • Optimus (0)
 XYLA0051 / 5508788
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE SAPELLY 750 ML

LASUR DECOR MATE SAPELLY 750 ML 5396719

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (1)
 • Sort (0)
 • Artesa (2)
 • Tremp (1)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0055 / 5508384
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE TECA

LASUR DECOR MATE TECA

2 productosdesde18,950€
LASUR DECOR MATE WENGUE

LASUR DECOR MATE WENGUE

2 productosdesde16,720€
LASUR DECOR SATINADO CASTA750 ML

LASUR DECOR SATINADO CASTAÑO 750 ML 5396814

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0115 / 5514044
29,570€
Sin estoc
LASUR DECOR SATINADO INCOLORO

LASUR DECOR SATINADO INCOLORO

2 productosdesde29,570€
LASUR DECOR SATINADO NOGAL750 ML

LASUR DECOR SATINADO NOGAL 750 ML 5396821

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (0)
 • Central (1)
 • Optimus (0)
 XYLA0111 / 5514448
24,000€
LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML

LASUR DECOR SATINADO PINO TEA 750 ML 5396839

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0099 / 5515660
29,570€
Sin estoc
LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML

LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML 5396834

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0103 / 5515256
29,570€
Sin estoc
LASUR DECOR SATINADO ROBLE750 ML

LASUR DECOR SATINADO ROBLE CLARO 750 ML 5396844

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0095 / 5516064
29,570€
Sin estoc
LASUR DECOR SATINADO SAPEL750 ML

LASUR DECOR SATINADO SAPELLY 750 ML 5396809

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 • Optimus (0)
 XYLA0003 / 5513539
29,570€
Sin estoc