30 Tel: 973 310 384

BARNIZ

BARNIZ EXTERIORES AL AGUA 750 ML BRILLAN

BARNIZ EXTERIORES AL AGUA 750 ML BRILLANTE 0433003

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 BARN0071 / 9630401
19,944€
Sin estoc
BARNIZ HIDROMAR CERA M15-5 LT.

BARNIZ HIDROMAR CERA M15-5 LT.

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0232 /
48,170€
Sin estoc
BARNIZ HIDROMAR EXT. TIX M15 S/COLOR 5LT

BARNIZ HIDROMAR EXT. TIX M15 S/COLOR 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (1)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (0)
 BARN0207 /
64,850€
BARNIZ INTEMPERIE 750 ML

BARNIZ INTEMPERIE 750 ML M14100034

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (18)
 BARN0236 / 9701917
19,260€
BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO

BARNIZ INTEMPERIE INCOLORO

2 productosdesde9.91€
BARNIZ INTEMPERIE SATINADO750 ML

BARNIZ INTEMPERIE SATINADO 750 ML 422103

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (2)
 BARN0136 / 9675608
 12,950€Oferta
BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR

BARNIZ INTERIOR-EXTERIOR

5 productosdesde11.95€
BARNIZ MAR Y MONTAÑA

BARNIZ MAR Y MONTAÑA

2 productosdesde12.49€
BARNIZ MARINO YATE

BARNIZ MARINO YATE

2 productosdesde16.21€
BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 5LT

BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0216 /
46,650€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 25LT

BARNIZ OMAR ACRITER M5 10% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0223 /
46,650€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 2.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 2.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (3)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0211 /
22,270€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 12.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR 33 12.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0210 /
86,850€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 1LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 1LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0217 /
16,690€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 2,5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NA 2,5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0225 /
16,690€
Sin estoc
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 2.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 2.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0221 /
32,770€
BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 12.5LT

BARNIZ OMAR ENDURECEDOR NT 12.5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0220 /
139,340€
Sin estoc
BARNIZ OMAR NEOFOND 5LT

BARNIZ OMAR NEOFOND 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0222 /
48,270€
Sin estoc
BARNIZ OMAR NEOFOND 25LT

BARNIZ OMAR NEOFOND 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0224 /
48,270€
Sin estoc
BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 5LT

BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0209 /
33,680€
BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 25LT

BARNIZ OMAR POLIFOND 500 -50% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0208 /
134,590€
BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 5LT

BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0213 /
39,460€
BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 25LT

BARNIZ OMAR RESIFOND BLANCO 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0212 /
163,480€
BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 5LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (3)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0219 /
52,140€
BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 25LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL BLANCO M10 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0218 /
226,900€
Sin estoc
BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 5LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 5LT

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0215 /
41,720€
BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 25LT

BARNIZ OMAR SEDAPOL MATE 50% 25LT

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 BARN0214 /
175,110€
Sin estoc
BARNIZ TINTE BRILLANTE PARINCOLORO

BARNIZ TINTE BRILLO PARA MADERA 125 ML INCOLORO 037100018

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 TINT0001 / 4094915
6,440€
Sin estoc
BETUN DE JUDEA 125 ML

BETUN DE JUDEA 125 ML 0627041

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (0)
 • Central (79)
 XYLA0267 / 9611571
5,510€
FONDO IMPRIMACION IF-T

FONDO IMPRIMACION IF-T

2 productosdesde15.42€
LASUR DECOR MATE CAOBA 750 ML

LASUR DECOR MATE CAOBA 750 ML 2110503

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (1)
 • Tremp (0)
 • Central (21)
 XYLA0043 / 5509596
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE CASTAÑO

LASUR DECOR MATE CASTAÑO

2 productosdesde18.95€
LASUR DECOR MATE INCOLORO

LASUR DECOR MATE INCOLORO

2 productosdesde18.95€
LASUR DECOR MATE NOGAL

LASUR DECOR MATE NOGAL

2 productosdesde18.95€
LASUR DECOR MATE PALISANDR750 ML

LASUR DECOR MATE PALISANDRO 750 ML 2111003

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 XYLA0023 / 5511519
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE PINO

LASUR DECOR MATE PINO

3 productosdesde13.21€
LASUR DECOR MATE PINO OREG750 ML

LASUR DECOR MATE PINO OREGON 750 ML 2111103

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (19)
 XYLA0019 / 5511923
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE PINO TEA 750 ML

LASUR DECOR MATE PINO TEA 750 ML 2111303

 • Stock:
 • Tàrrega (1)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (1)
 • Central (9)
 XYLA0015 / 5512327
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE ROBLE 750 ML

LASUR DECOR MATE ROBLE 750 ML 2110303

 • Stock:
 • Tàrrega (3)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (27)
 XYLA0051 / 5508788
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE SAPELLY 750 ML

LASUR DECOR MATE SAPELLY 750 ML 2110203

 • Stock:
 • Tàrrega (2)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (2)
 • Central (4)
 XYLA0055 / 5508384
 18,950€Oferta
LASUR DECOR MATE TECA

LASUR DECOR MATE TECA

2 productosdesde18.95€
LASUR DECOR MATE WENGUE

LASUR DECOR MATE WENGUE

2 productosdesde13.21€
LASUR DECOR SATINADO CASTA750 ML

LASUR DECOR SATINADO CASTAÑO 750 ML 2120403

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (17)
 XYLA0115 / 5514044
23,360€
LASUR DECOR SATINADO INCOLORO

LASUR DECOR SATINADO INCOLORO

2 productosdesde23.36€
LASUR DECOR SATINADO NOGAL750 ML

LASUR DECOR SATINADO NOGAL 750 ML 2120603

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (7)
 XYLA0111 / 5514448
23,360€
LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML

LASUR DECOR SATINADO PINO TEA 750 ML 2121303

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (11)
 XYLA0099 / 5515660
23,360€
LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML

LASUR DECOR SATINADO PINO 750 ML 2120903

 • Stock:
 • Tàrrega (0)
 • Solsona (0)
 • Sort (0)
 • Artesa (0)
 • Tremp (0)
 • Central (0)
 XYLA0103 / 5515256
23,360€
Sin estoc